Reklama

Porady

Prawnik wyjaśnia

Co to jest stalking?

Niedziela Ogólnopolska 7/2022, str. 49

Adobe.Stock

Jestem mężatką od kilku lat, ale mój dawny chłopak zadręcza mnie telefonami i obmowami. Zaczynam się go bać. Co mogę zrobić, by dał mnie i mojej rodzinie spokój?

Odpowiedź eksperta
Najogólniej za stalking można uznać zachowanie polegające na nękaniu, naruszaniu prywatności i wolności osobistej drugiego człowieka mimo braku jego zgody. Jeśli doświadcza Pani takiego zachowania ze strony swojego byłego partnera, jest Pani ofiarą stalkingu.

Na czym polega stalking opisuje art. 190a Kodeksu karnego: Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Dalej czytamy, że tej samej karze podlega ten, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek, inne jej dane osobowe lub inne dane, za pomocą których jest ona publicznie identyfikowana, w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej. Natomiast jeżeli następstwem takich zachowań jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Ściganie w dwóch pierwszych wypadkach następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Reklama

Złośliwe nękanie drugiej osoby jest czynem określonym w art. 107 Kodeksu wykroczeń. Zgodnie z tym przepisem: Kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1,5 tys. zł albo karze nagany. Takie uporczywe nękanie musi jednak spełniać dwa warunki – umyślności i złośliwości.

Jeżeli działania byłego partnera dotykają także Pani dóbr osobistych – wolności, prywatności, intymności – można dochodzić swoich uprawnień przyznanych przez art. 24 Kodeksu cywilnego. Osoba, której dobro osobiste jest zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne; jeśli zaś dokonano już naruszenia, może także żądać, by osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności można żądać, by osoba naruszająca złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Jeżeli natomiast wskutek naruszeń dóbr osobistych ofierze została wyrządzona szkoda majątkowa, to poszkodowany może dochodzić jej naprawienia.

Najpierw jednak radzę powiadomić policję o zaistniałej sytuacji i zbieranie dowodów świadczących o niewłaściwym zachowaniu mężczyzny.

2022-02-08 12:01

[ TEMATY ]

Wybrane dla Ciebie

Papież do laureatów Nagrody Ratzingera: jego myśl teologiczna nadal owocuje i działa

2022-12-01 14:48
Papież Franciszek w Iraku

Fr Ameer Jaje

Papież Franciszek w Iraku

Myśl teologiczna Josepha Ratzingera nadal owocuje i działa. Wszyscy czujemy duchową obecność Papieża Seniora i jego towarzyszenie modlitwą całemu Kościołowi. Papież Franciszek mówił o tym w czasie ceremonii wręczenia Nagrody Ratzingera. W tym roku jej laureatami są francuski jezuita i patrolog, ojciec Michel Fédou, oraz amerykański prawnik, prof. Joseph Halevi Horowitz Weiler, który jednocześnie jest pierwszym żydem otrzymującym to prestiżowe wyróżnienie.

Więcej ...

Co naprawdę świętujemy?

adobe.stock.pl

W Boże Narodzenie warto odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań: Dlaczego Syn Boży stał się człowiekiem? Po co nastąpiło Wcielenie? Po co żłóbek i kolędy? Po co przygotowania i karp, i choinki?

Więcej ...

Z Maryją w Kościele – hasło Pieszej Przemyskiej Pielgrzymki na Jasną Górę

2022-12-02 09:36
Pielgrzymce przewodniczy zawsze abp Adam Szal

Archiwum Pieszej Pielgrzymki AP

Pielgrzymce przewodniczy zawsze abp Adam Szal

W Ostrowie k. Radymna odbyło się kolejne spotkanie organizacyjne przed 43. Przemyską Archidiecezjalną Pieszą Pielgrzymką na Jasną Górę.

Więcej ...

Reklama

Najpopularniejsze

Rzeczpospolita:  Wojtyła do księdza pedofila: każde...

Kościół

Rzeczpospolita: Wojtyła do księdza pedofila: każde...

Wiara na medal

Wiara

Wiara na medal

Abp Pawłowski nuncjuszem w Grecji

Kościół

Abp Pawłowski nuncjuszem w Grecji

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia...

Wiara

Nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia...

Zmarł ks. Marcin Modrzejewski, miał 33 lata

Niedziela Lubelska

Zmarł ks. Marcin Modrzejewski, miał 33 lata

MŚ 2022 - skandynawskie media: szalony Szczęsny i łzy...

Sport

MŚ 2022 - skandynawskie media: szalony Szczęsny i łzy...

Dwa paradoksy Adwentu

Rok liturgiczny

Dwa paradoksy Adwentu

Ks. prof. Pawlina: nie róbmy z Bożego Narodzenia tradycji...

Polska

Ks. prof. Pawlina: nie róbmy z Bożego Narodzenia tradycji...

Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego...

Rok liturgiczny

Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego...